صفحه اصلی / سامسونگ / Visual Concepts

آکادمی مهندسی سامسونگ

مسئولیت اجتماعی در سامسونگ

به عنوان بخشی از تعهد سامسونگ برای کمک به کارآفرینی در ایران، موفق به تاسیس اولین آکادمی مهندسی سامسونگ در ایران شدیم. در این مرکز جوانان می‌توانند مهارت‌های فناورانه و روش‌های مراقبت، تعمیر و نگهداری از دستگاه‌ها را بیاموزند و در زمینه‌های مربوطه وارد بازار کار شوند.

 

جشن بازگشایی آکادمی مهندسی سامسونگ

در مراسم افتتاح آکادمی مهندسی سامسونگ (SEA)، ما از مقامات دولتی، روسای مجلس، فرمانداران، شهردار تهران و همچنین مدیرعامل سامسونگ ایران و سفیر کمپین، مهتاب کرامتی دعوت کردیم.

 

چرخش دستگاه

لطفا دستگاه خود را بچرخانید تا تجربه بهتری داشته باشید.