مشارکت در پروژه کلاس‌های هوشمند سامسونگ

شریک سامسونگ

به عنوان رهبر فناوری و نوآوری در جهان، تعهد جهانی سامسونگ بر این است تا به تجهیز مدارس در مناطق ضعیف کمک کند. ما مفتخر بودیم که در پروژه کلاس هوشمند، شریک سامسونگ باشیم.

 

کلاس هوشمند سامسونگ

این پروژه در سال 2013 وقتی که سه کلاس در سه مدرسه در مناطق جنوبی تهران انتخاب و به تجهیزات کلاس هوشمند مجهز شدند، آغاز شد. در سال 2014، با همکاری وزارت آموزش و پرورش ایران و سازمان غیردولتی تعالی، ده کلاس در ده مدرسه را انتخاب کردیم و آن‌ها را در طول سه ماه تابستان تجهیز کردیم. بیش از 20 چهره مشهور ایرانی داوطلب شرکت در این برنامه شدند.

 

 

زندگی بخشیدن به کلاس‌های آینده

ما بیش از 20 جلسه تصمیم‌گیری، گفتگو و آموزش با مدیران وزارت آموزش و پرورش برای کمک به بهبود مطالب و محتوای آموزشی ترتیب دادیم و از مطالب موجود، در 10 کلاس تجهیز شده، برای آموزش کودکان استفاده کردیم. موضوعات مطرح شده در این کلاس‌ها به کودکان کمک می‌کرد در آینده زندگی بهتری داشته باشند؛ دانش‌آموزان در زمینه محیط زیست، فناوری، پژوهش، نحوه ارائه خود، کار گروهی و سایر موضوعات عملی آموزش دیدند. تجهیز 10 کلاس درس در مناطق مختلف استان و همچنین مستندسازی روند کار، همراه با تبلیغات سفیران در یک هفته صورت گرفت. همچنین به دنبال آن، پوشش دهان به دهان شگفت‌انگیز و پوشش رسانه‌ای غیرمستقیم مناسبی اتفاق افتاد.

 

زندگی بخشیدن به “کلاس‌های آینده”

بیش از 20 چهره مشهور ایرانی، داوطلب شرکت در این برنامه شدند.

 

کمپین روابط عمومی

ما کمپین روابط عمومی را با پذیرایی چای و حضور سردبیران تأثیرگذار مطبوعات مهم در ایران، مدیر عامل سامسونگ و سفیر کمپین آغاز کردیم. در طی فعالیت‌ها و رویدادهایی که به صورت نامنظم اتفاق افتاد و همچنین به‌روزرسانی‌هایی که به شکل منظم در طول اجرای پروژه در سال 2014 انجام شدند، 12 گزارش مطبوعاتی دریافت کردیم که شش مورد از آن‌ها برای گردهمایی روابط عمومی بود که قبل از هر مراسم افتتاحیه انجام می‌شد.

 

چرخش دستگاه

لطفا دستگاه خود را بچرخانید تا تجربه بهتری داشته باشید.